Kasusastraan Sunda; Tembang Jeung Kawih (Bagian Akhir)

Saperti nu geus kacarita tiheula bedana tembang jeung kawih téh, ari tembang mah nu di tembangkeunana téh guguritan, jadi kauger ku aturan-aturan pupuh. Jeung deui ari tembang mah dipirig ku kacapi jeung suling, tara dipirig ku parabot anu séjén. Nu nembangna nya tukang tembang.

Ari kawih, nu dikawihkeunana sair atawa sajak. Pamirigna biasana rebab, kendang, gamelan, goong jeung sajabana, saperti dina kiliningan. Sawaréhna aya ogé anu dipirig ku kacapi jeung suling.

Lagu-lagu klasik saperti Buah Kawung, Sorban Palid, Daun Pulus, Banondari jeung séjén-séjénna, éta kaasup kawih. Tukang ngawihna disebut Juru Kawih atawa Sindén.

Nembang sok disebut lemesna : Mamaos. Padahal mamaos mah lemesna tina nembang maca.

Ieu di handap sababaraha conto kawih :

Wangsit Pahlawan

(Dicutat tina Ganda Mekar)

Tangkal puring ciri kuring

Samoja nu mawa beja

Hanjuang perlambang nohonan berjuang

Nu tinggal tutunggul, tanggal reujeung ngaran

Jadi misil wakil wangsit

Pangnepikeun ka manéhna

Anu masih araraya

Para Pahlawan nu pandeuri

Indonesia Gemah Ripah

(Dicutat tina Ganda Mekar)

Indonesia gemah ripah loh jinawi

Alam éndah héjo lembok sugih mukti

Subur tutuwuhan, beunghar pepelakan

Alam héjo ngemploh karaharjan lemah cai

Kakayon tumuwuh subur pajangkung-jangkung

Petetan ngawujud sirung pagulung-gulung

Piraku rek téga, piraku rék réla

Alam nu héjo ngemploh pinarengan ngarangrangan teu kariksa

Karatagan Pahlawan

Teu honcéwang sumoréang

Tékadna Pahlawan Bangsa

Cadu mundur pantang mulang

Mun maksud tacan laksana

Berjuang keur lemah cai

Lali rabi tur tegang pati

Taya basa ménta pamulang tarima

Iklas rido keur korban merdéka

 1. Sinatria Danalaga

Béla bangsa jeung nagara

Dibarengan tekad suci

Berjuang keur lemah cai

Teu ngingetkeun ka dirina

Asal nagri bangsa waluya

Kadar jembar merdéka mukti wibawa

Dasar tujuan Pahlawan Bangsa

Karatagan Pahlawan alus dikawihkeun rampak sekar (koor) maké 2 sora.

Sabilulungan

Sabilulungan dasar gotong royong

Sabilulungan sipat silih rojong

Sabilulungan genténg ulah potong

Sabilulungan persatuan témbong (katémbong)

Tohaga, rohaka, teguh tanggoh perbawa sabilulungan

Sadia, sajiwa segut singkil ngabasmi pasalingsingan

Sabilulungan silih pikahéman

Sabilulungan hirup sauyunan

Sabilulungan gawé babarengan

Sabilulungan jadi kauntungan (kauntungan)

Tohaga, rohaka, teguh tanggoh perbawa sabilulungan

Sadia, sajiwa segut singkil ngabasmi pasalingsingan

Dewi Sartika

Kantun jujuluk nu arum

Kari wawangi nu seungit

Nyebar mencar sa Pasundan

Nyambuang sa Nusantara

Sari puspa wangi arum

Seungit manis ngadalingding

Sari sekar nyurup nitis

Kana sukma istri Sunda

Teu kagambar ku rumpaka

Henteu kasanggi ku dangding

Menggahing jasa-jasana

Rahadén Sartika Dewi

Huripna yitma rohani

Istri Sunda sadayana

Nya jasana Radén Déwi

Ibu para istri Sunda

Mugi-mugi ka Yang Agung

Jasa-jasa Radén Déwi

Teras nyebar teras mencar

Nyaangan nagara jaman

Jadi obor para ibu

Enggoning ngatik pra putra

Sangkan jadi warga guna

Nu ngajungjung lemah cai

Ririungan

Ririungan urang karumpul

Meungpeung deukeut hayu urang sosonoan

Macangkrama urang ngawadul

Urang silih tempas silih élédan

Moal lila jeung babaturan

Nitih wanci anu geus ditangtukeun

Bakal pisah bakal pajauh

Bakal mopohokeun katineung urang

Kadar ti maha kawasa bakal kasorang

Takdir ti Gusti Yang Widi bakal kalakon

Urang rék papisah urang rék pajauh

Meungpeung deukeut hayu urang sosonoan

Lagu      : Mupu Kembang

Kawih    : Dewi Asri

(Dicutat tina Wawacan Mundinglaya Dikusumah)

Hujang paéh jadi waru

Ngarah diala kulitna

Diuntay dijieun tambang

Dipaké nalian munding

Munding sotéh Mundinglaya

Mundinglaya Dikusumah

Gusti Anom Pajajaran

(Ceuk Dewi Asri ka Mundinglaya Dikusumah)

Ulah angkat dinten Saptu

Saptu mah numbuk di windu

Ahad mah larangan bulan

Senén sok rajen kadeseh

Salasa matak kabandang

Rebo mal maak kaboyong

Kemis ninggang kalapati

Juma’ah awon dintenna

Ari ieu di handap aya 4 anu sok dihaleuangkeun ku tukang tembang, tapi teu kasebut pupuh. Duka asup kana pupuh duka kana kawih, ngan anu jelas tara dihariringkeun ku juru kawih, tapi sok dipintonkeun dina kacapi suling ku tukang tembang.

Anu 4 téh nyaéta:

 1. Lagu Bangkong
 2. Lagu Mupu Kembang
 3. Lagu Papatét
 4. Pangapungan

Lagu Bangkong

Bangkong dikongkorong kujang

Ka cai kundang cameti (da kolé)

Ulah ngomong méméh leumpang (da hirup)

Hirup katungkul ku pati

Paéh teu nyaho di mangsa

Hirup dibungkusan pati

Paéh mun nepi ka mangsa

Lagu Mupu Kembang

Burudul ménak ti kidul

Aleutan para tumenggung

Candakna angklung jeung degung

Tutup kendang kulit lutung

Dirarawat hoé wulung

Dicandak ka alun-alun

Ditepak kunu jarangkung (ku nu jarangkung)

Burudul ménak kalér

Aleutan para gegedén

Candakna parabot ronggéng

Tutup kendah kulit banténg

Dirarawat hoé roréng

Dicandak ka kadipatén

Ditepak ku nu garonjléng (ku nu garonjléng)

Burubul ménak ti kulon

Aleutan para kaliwon

Candakna kendang jeung goong

Tutup kendang kulit bagong

Dirarawat hoé bolong

Dicandak kana babancong

Ditepak ku nu aranom (ku nu aranom)

Burubul ménak ti wétan

Aleutan para kumendang

Candakna parabot wayang

Tutup kendang kulit kidang

Dirarawat hoé welang

Dicandakna ka paseban

Ditepak ku para mojang ( ku para mojang)


 

Lagu Papatét

Pangkat : Daweung diajar ludeung

Gunung gedé siga nu nandé

Nandean ka diri abdi

Gunung pangrango ngajogo

Ngadagoan abdi wangsul

Wangsul ti pangumbaraan

Kebo mulih pakandangan

Nya muncang labuh ka puhu

Anteukeun ka nagarana

Gunung Galunggung kapungkur

Gunung Sumedang katunjang

Talaga sakawayahna

Rangkecik di tengah leuweung

Ulah pundung ku disungkun

Ulah sungkan teu ditéang

Tarima raga wayahna

Ngancik di nagara deungeun

Gunung Tangkuban Parahu

Nangkub nepi ka kiwari

Sasakala nu baheula

Sangkuriang kabeurangan

Molompong jalan ka Bandung

Bandung gé Bandung baheula

Ari rét ka tebeh kidul

Gunung Malabar ngadingding

####################

Nya munjung ulah ka gunung

Muja ulah ka sagara

Nya munjung kudu ka indung

Muja mah kudu ka bapa

Gunung mah sok rajeun urug

Sagara sok rajeun saat

Indung mah tunggul rahayu

Bapa mah tangkal darajat


 

Lagu Pangapungan

Sumping ngepung ka manggung

Ngapak méga ngawang-ngawang

Burubul saulun baju

Barabat sawidak deupa

Rup ku padung rap ku lemah (anggeus radén)

Kadingdingan indung peuting

Katuruban mega bodas

Juragan tatalegongan (geuning)

Sumbawit kadidadali

Sumbawut kadi bincarung

Nanding ciung moro gunung

Nanding jogjog moro mondok

Kadanca pegat laratan (geuning)

Moro  pangrumrumannana

Nanding jogjog moro mondok

Kadanca pegat laratan (geuning)

Moro  panonobannana

_____________________________

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kabudayaan Sunda dan tag , , , , . Tandai permalink.

16 Balasan ke Kasusastraan Sunda; Tembang Jeung Kawih (Bagian Akhir)

 1. punten , eta kawih na bs d post g lyricny? atawa bisa kirim liriknya teu? ka no 087883205854

 2. tikhah berkata:

  plis donk apa sih arti dari kalimat/isi yang ada di kawih karatagan pahlawan?

 3. lismawati berkata:

  Punten kang. Bade tumaros,, pami lagu Indonesia Gemah Ripah pencipta na saha? Hatur nuhun sateuacanna

 4. Ayu Shinta Della berkata:

  jadi inget waktu SD nihhh……

 5. SISKA berkata:

  IyAhhhhhh…YU

 6. SELPI ALPIYANI berkata:

  plis respond donk isi nya dari lagu karatagan pahlawan aku nyari susah bgt,, plis

 7. Anonim berkata:

  apaan tuh

 8. Anonim berkata:

  punten kawihna

 9. Anonim berkata:

  ga ada kawih nya ya :((

 10. kumis berkata:

  Hurangajar ma ho soadong sopanna tu iba pillat pinahan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s