BABASAN JEUNG PARIBASA (Bagian ka Salapan)

Tiheula geus kacarita yén ari para bujangga mapaésan karanganana ku rupa-rupa perkara, di antarana ku babasan jeung paribasa.
Babasan jeung paribasa kaasup pakeman basa, teu meunang dirobah-robah, teu meunang dilemeskeun sabab lamun téa mah dirobah, bakal jadi robah hartina.

Babasan sarua jeung paribasa, ngan bédana téh ari babasan parondok, ari paribasa mah paranjang. Duanana ge bisa disebut pondok catur panjang maksud, ngandung harti anu jembar. Geura ieu conto-contona :

Babasan :

 1. Panjang leungeun = sok daek pulang paling
 2. Gede hulu = adigung, ieu aing uyah kidul
 3. Leutik burih = borangan
 4. Sabiwir hiji = pada nyaritakeun, pada nyaho
 5. Buah haté = kakasih
 6. Geulis gunung = alusna katémbong ti kajauhan
 7. Pindah pileumpangan = robah adat tina alus jadi goréng
 8. Miceun beungeut = ngalieus, teu ngawaro
 9. Cucuk panon = matak teu genah nénjona
 10. Gindi pikir = belang bayah = goreng haté = hasud
 11. Heunceut ucingeun = teu kaop manggih lalaki sok reuneuh
 12. Ngabuntut bangkong = teu aya terusna
 13. Potol téko = lalaki teu boga nanaon, beak hartana teu boga nanaon
 14. Potol jarum = awewe beak hartana, kari liangna
 15. Balik ngaran = maot di lembur batur/di pangperangan
 16. Mogok sapieun = geus teu maju pisan, teu beunang dikeureuyeuhkeun
 17. Sentak badakeun = segutna ngan sageprakan
 18. Segut waluh = segut digawe ngan sakeudeung, saterusna moyodok
 19. Balung tunggal = tulang leungeuna ngan hiji, sok bedas cenah
 20. Ceuli léntaheun =sok sadéngé-déngénaBiwir nyiru rombengeun = sok sagala dicaritakeun, teu dipilih hadé goréngna
 21. Ngabaju = geus biasa, geus matuh
 22. Sakulit bawang = sikep/pamadegan/iman anu ipis, babari robah
 23. Kaliung kasiput = kalingkung ku baraya
 24. Clik putih clak hérang = rido/ikhlas

Jeung sajabana

Paribasa :

 1. Sacangreud pageuh sagolék pangkek = henteu lanca linci luncat mulang
 2. Landung kandungan laér aisan = gedé tinimbangan
 3. Halodo sataun lantis ku hujan sakali = kahadéan anu loba ruksak ku sabab migawé pagawéan anu goréng sakali
 4. Ka hareup ngala sajeujeuh ka tukang ngala saléngkah = pangalaman nu geus kaliwat kudu jadi pangajaran pikeun ka hareupna
 5. Pur kuntul kari tunggul, lar gagak kari tunggak = nu boga salah geus euweuh nu aya katideresa/katuding
 6. Maung ompong bedil kosong = sanajan geus teu nyekel jabatan, tetep baé gedé pangaruhna/komarana
 7. Sadom araning baraja, sakunang araning geni = anu ngaran pakarang atawa seuneu ulah dipaké heureuy sanajan letik, matak cilaka
 8. Weruh sadurung winarah waspada permana tinggal = nyaho/ngarti kana naon anu bakal kajadian akibat tina pagawéan atawa kayaan harita
 9. Giri lungsi tanpa hina = gede leutik, beunghar atawa miskin teu aya hak dihina
 10. Piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir = nu leutik/lemah ngalawan nu gedé/kuat
 11. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok = ari rajin mah diajarna sanajan belet bakal jadi pinter
 12. Ciri sabumi cara sadésa, jawadah tutung biritna sacarana-sacarana = saban tempat ngabogaan kabiasaan masing-masing
 13. Kaceluk ka awun-awun kawentar ka janapria = kamashur
 14. Sing caringcing pageuh kancing, sing saringset pageuh iket = sing waspada
 15. Miyuni hayam kabiri, ngéplék jawér ngandar jangjang kuméok méméh dipacok = leutik burih, taya kawani

Jeung sajabana

(Hanca)

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kabudayaan Sunda dan tag , , , , , . Tandai permalink.

6 Balasan ke BABASAN JEUNG PARIBASA (Bagian ka Salapan)

 1. Ping balik: Nyungsi Daptar Babasan jeung Paribasa « Kampung Ciburuan  [KC]

 2. WIND RIHESTA berkata:

  ihk semuanya udah betul tapi masih kurang banyak
  he..he..he

 3. Ilham berkata:

  Nuhunnya pr abdi tos beres

 4. Anonim berkata:

  diper banyak babasannya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s