Kasusastraan Sunda; Wawangsalan (Bagian Kadalapan)

WAWANGSALAN

Sakumaha nu geus kacarita tiheula, salah sahiji anu sok dipake mapaesan karangannana tehnya eta  wawangsalan.

Dina wawangsalan mah kecap nu dimaksud teh disumputkeun, diganti ku kecap sejen. Nya ieu di handap conto-contona:

1. Bangbung hideung panyeureudan = bangbara

Maksudna = kilangbara

2. Ngabulu kawung, bulu kawung = injuk

Maksudna = nganjuk

3. moal aya nu monyet hideungna. Monyet hideung = lutung

maksudna = moal aya untungna

4. Geus ngembang boled. Kembang boled = atela

Maksudna = geus tetela/ geus nyata

5. Budak ngembang tiwu. Kembang timu = badaus

Maksudna = budak mawa karep sorangan, teu nurut kana papatah

6. Nyiruan genteng cangkengna = papanting

Maksudna = pulang anting/bulak-balik

7. Teu beunang diopak kembung. Opak kembung = kolontong

Maksudna = teu beunang dientong-entong

8. Teu beunang disupa dulang. Supa dulang = kejo

Maksudna = tue beunang dibebenjokeun

9. Beulit cinggir simpay tangan = ali

Maksudna = ulah lali

10.  Untun tipung tambang beas = laksa

maksudna= mugia pareng laksana

11.  Hayang kapalupuh nangtung. Palupuh nangtung = bilik

Maksudna = hayang kapimilik

12.  Teu beunang dihurang sawah. Hurang sawah= simeut

Hartina = teu beunang dipikameumeut

13.  Ngadahan peunggas = ngadorokdok

Maksudna = ngadadak

14.  Nganjing cai. Anjing cai = sero

Maksudna = ngaheroan

15.  Belut sisit saba darat = oray

Maksudna = kapiraray, kagambar bae dina ingetan

16.  Jeung sajabana

Aya deui anu disebut Wawangsalan Dangding nya ieu di handap conto-contona :

1. Pupuh      : Sinom

Guguritan    : Balandongan ngujur jalan

Lagu            : Cirebonan

                   Balandongan ngujur jalan = elos

                   Sok hayang los wae indit

                   Kendang gede pakauman = bedug

                   Dag-dig-dug rasaning ati

                   Bale direka masjid = tajug

                   Nya pikir bati rumanjug

                   Tegal tengah nagara = alun-alun

                   Laun-laun sugan jadi

                   Emas ancur sakieu nya karipuhan. Emas ancur = sipuh

2. Pupuh      : Dangdangdugla

guguritan     : Kembang Cau

lagu             : Bayubud

                   kembang cau jantung ati kuring

                   tungtung heurap jungjungan pun engkang

                   bolang situ buah hate, (tarate)

                   kulah jero timbang umur, (sumur)

                   sumur deet ulah bon diri (kulah)

                   mute beureum najan nyawa (pati/maot)

                   sumeja kahatur.

                   Kalakay daun kalapa (barangbang)

                   Bisa temen ngabingbangkeun ati kuring

                   Cangkir gedah sing welas (gelas)

4. Pupuh               : Dangdangula

    Guguritan         : Mega beureum (Wawangsalan dangding)

    Lagu        : Bayubud

                   Mega beureum bijilna geus burit = layung

                   Ngalanglayung panas pipikiran

                   Cikur jangkung jahe koneng = panglay

                   Naha teu palay tepang

                   Buah amis di sisi cai = amis mata/amis panon

                   Ari ras cimataan

                   Gedong tengah laut (kapal)

                   Ulah kapalang nya bela

                   Paripaos gunting pameulahan gambir = kacipta

                   Kacipta sapapaosna

  1. Tarucing : Pupuh kinanti

            Abdi gaduh manuk alus

            Dipeserna dua duit

            Ewed pingaraneunanan

            Silokana ekek leutik

            Kurungna gegerelengan

            Sumeredet pikir abdi ( maksudna manuk serenet)

5.         Sandiasma, Kinanti

            Au nulis ja katunjung (ju)

            Wa campaka ra malati (wa ri)

            Ya campaka matining ha (yah)

            Anu keur diajar nganggit

            Aya di dayeuh Limbangan

            Mugi-mugi maksud hasil

(Jenengan nu nyerat teh Juwariyah)

(Hanca)

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kabudayaan Sunda dan tag , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Kasusastraan Sunda; Wawangsalan (Bagian Kadalapan)

  1. Sri Astuti berkata:

    Aku copy paste yah. boleh kaan. thank’s

  2. Sri Astuti berkata:

    hai muhsin aku mau copy paste ya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s