Kasusastraan Sunda; Sisindiran (Bagian Katujuh)

Sisindiran

Sakumaha anu geus kasebut di luhur, sisindiran oge kaasup kana basa ugeran, cindekna karangan anu kauger ku aturan-aturan.

Sindir hartina sisi. Nyindiran hartina ngaguehgeuykeun ku cara malibir, henteu poksang.

Sisindiran dina basa Indonesia disebutna pantun. Umumna 4 jajar, ari nu 6 jajar, dina basa Indonesia disebut talibun.

Aturan sisindiran :

 1. Umumna 4 jajar, tapi aya oge anu 6 jajar atawa leuwih malah aya nu disebut sisindiran dangding, nu kieu mah nurutkeun aturan pupuh.
 2. Nu 4 jajar, 2 jajar nu tiheula disebut cangkangna.
 3. Dua jajar nu pandeuri disebut eusina.
 4. Jajaran nu kahiji kudu murwakanti jeung jajaran nu katilu.
 5. Jajaran nu kadua kudu murwakanti jeung jajaran nu kaopat.
 6. Saban jajaran umumna 8 engang, tapi aya oge anu kurang atawa leuwih.

Nurutkeun wangunna, sisindiran dibagi :

 1. Rarakitan
 2. Paparikan

Conto rarakitan :

Ka leweung geura ka leuweung

Geura meuncit meri deui

Ka deungeun geura ka deungeun

Geura nganyenyeri deui

Paparikan tina kecap parek (basa Jawa) hartina deukeut. Eta sababna sisindiran kudu murwakanti, hartina padeukeut sorana.

Nurutkeun eusina sisindiran bisa rupa-rupa : aya silih asih, lulucon, nyindiran, nasehat jeung sajabana.

Geura ieu aya sababaraha sisindiran, coba tengetan naon eusina ?

 1. Majar maneh rek ka huma

Ka cai ngajingjing kendi

Majar maneh rek karunya

Lila-lila nganyenyeri

 1. Kajeun teuing te disamping

Supaya karembong bae

Kajeun teuing teu dikawin

Supaya patembong bae

 1. Dulugugdag dulugdugdag

Tumpak motor ka Banjaran

Nu budug diudag-udag

Ku dokter rek diubaran

 1. Mawa peti dina sundung

Diwadahan ku karanjang

Pangarti teu beurat nanggung

Tapi mangpaatna panjang

 1. Jeruk purut Cikaruncang

Jambu aer Wanayasa

Camberut hayang ka bujang

Taeun laer teu karasa

 1. Jeruk purut Cikaruncang

Jambu aer Wanayasa

Camberut hayang ka lanjang

Taeun laer teu karasa

 1. Sagaranten sagaranten

Sagaranten parapatan

Hapunten mugi hapunten

Sadaya kalelepatan

 1. Cikuray gunung Cikuray

Nyorang ka Jalupang deui

Paturay urang paturay

Mugia patepang deui

 1. Kembang puring Cikaruncang

Dipelakna dina lamping

Simkuring sarencang-rencang

Nyanggakeun wilujeng sumping

10.  Kembang puring Cikaruncang

Dipelakan waluh Jepang

Sim kuring sarencang-rencang

Nyanggakeun wilujeng tepang

11.  Leumeung liwet cocongoan

Handapeun tangkal kelewih

Meungpeung caket sosonoan

Enjing mah urang patebih

Sisindiran teh budaya urang Sunda, loba pisan anu geus jadi milik masarakat Sunda. Sim kuring pangangguran nyatet eta sisindiran sihoreng nepi ka aya leuwih ti 120. Anu tangtu ieu teh sabagian leutikna anu geus sumebar di masarakat.

            Di luhur kungsi disebutkeun yen aya nu disebut sisindiran dangding. Nya ieu di handap conto-contona :

 1. 1.     Pupuh          : Sinom

Gururitan    : Koleang kalakay pandan

Lagu             : Kapati – pati

Cangkangna :

Koleang kalakay pandan

Kaos handapeun pipinding

Hayam kate saba empang

Momonot sareng japati

Parabna kembang gambir

Nginumna gula jeung madu

Obat disalin ruhak

Kuciat jadi di pipir

Daun bakung pisitan buah kokosan

Eusina :

Soreang sanes teu hayang

Ngan rumanos sanes tanding

Hayang mah ti barang tepang

Sumedot rasaning ati

Ngan bati nahan pikir

Nahan rasa liwung kalbu

Tobat teu pisan ngunghak

Mung teu kiat nahan pikir

Ka nu jangkung mikiran munggah hoshosan

 1. 2.     Pupuh                  : Kinanti

Guguritan           : kukupu tilu kulawu

Lagu                    :……….

Cangkang :

kukupu tilu kulawu

Harimumu hideung teuing

Cat mancat ka bale pulang

Ngait mayang ku kareumbi

Badoang manuk badoang

Eunteup dina paku haji

Eusina:

ku lucu nu hideung huntu[1]

Imut matak nineung teuing

Tobat sanes henteu melang

Ngait pikit ti pandeuri

Antosan juag[2] antosan

Engkang moal cidra janji

 1. 3.     Pupuh          : Asmarandana

Gugurian     : Kapipihi

Lagu             : Randegan

Cangkang:

Kapipihi dina kopi

Paehna (di) pacok oray

Orayna paeh kapoe (paeh kapoe)

Ninggang di situ talaga

Talaga Papandayan (geuning jangkung Papandayan)

Pangauban kebo wulung

Pangguyangan meong sancang

Eusina                  : hilap deui

 1. 4.     Pupuh          : Kinanti

Guguritan  : Parahu laju didayung

Lagu          : Degung

Cangkang:

Parahu laju didayung

Sartana make kamudi

Tarik jangkar beber layar

Nyiriwik katebak angin

Ngerab-ngerab banderana (dunungan duh banderana)

Gugupay bangun prihatin

Eusina :

hilap deui

 1. 5.     Pupuh          : Asmarandana

Guguritan    : Pamuradan Jatipiring

Lagu             : pamuradan

Cangkang:

Pamuradan Jatipiring

Terusan Desa Pagundan

Laju ka Kuninan bae

Ciangsana Panulisan

Cihideung Wanayasa (Wanayasa)

Aya haur sisi sumur

Kubang tengah pasawahan (Pasawahan)

Eusina:

Juragan[3] kumaha kuring

Rarasaan asa gundam

Lalesu teu nangan bae

Ari ras ku kawaasan

Keukeuh nineung nalangsa (nineung nalangsa)

Suka dicabut nya umur

Tinimbang jeung pipisahan (pipisahan)

 1. 6.     Pupuh          : Asmarandana

Guguritan    : Bungbulang Dina Kelewih

Lagu                    : Bungbulang

Cangkang:

Bungbulang dina kelewih

Pacar tere kaanginan

Suuk melentung di kebon

Bubuk piring pakauman ( ya pakauman)

Bendungan di sisi situ

Peusing saha di panjara

Eusina:

Mangga agan[4] geura mulih

Bilih tereh kauninga

Kumaha lamun kadongdon

Ulah waka luluasan

Bok bilih kenging hukuman (kenging hukuman)

Mugi agan ulah kitu

Ulah nyangsara salira

(Hanca)


[1] Baheula mah nu dianggap alus teh huntu nu hideung, nu dimati disebutna, jeung harita mah huntu teh sok digusar.

[2] Kecap Juag dipake pikeun sebutan kadeudeuh

[3] Juragan sebutan pamimpin baheula

[4] Agan pondokna tina juragan

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kabudayaan Sunda dan tag , , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Kasusastraan Sunda; Sisindiran (Bagian Katujuh)

 1. Sri Astuti berkata:

  contoh paparikannya mana?????? minta no. hp dunk

 2. asep saefi berkata:

  katajji pisan matak nineung nyoreang waktu katukang, teraskeun kang ah sono pisan kana pa sundaan teh, duka pedah urang sunda kitu?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s