Kasusastraan Sunda; Watek Pupuh (Bagian Katilu)

Watek Pupuh

Saur para ahli, saban pupuh ngabogaan watek masing-masing. Hartina aya kahususan yen saban-saban pupuh digunakeun pikeun nyaritakeun pangalaman atawa pikeun ngedalkeun maksud jeung tujuan. Hal ieu teh dicekel deleg kunu ngarang wawacan. Di luar eta mah aya bae anu karangannana pasalia jeung watek pupuh

Nya ieu watek saban-saban pupuh:

 1. Kinanti paranti nyaritakeun rasa silih asih
 2. Dangdanggula paranti nyaritakeun kabungahan anu pohara
 3. Sinom paranti nyaritakeun kabungahan
 4. Asmarandana paranti nyaritakeun pangalaman katarik asmara
 5. Pangkur paranti nyaritakeun nu ngalalana
 6. Pucung paranti nyaritakeun wawaran
 7. Maskumambang paranti nyaritakeun kasedihan
 8. Mijil paranti nyaritakeun nyangharepan nu pikabingungeun.
 9. Durma paranti nyaritakeun kaambek atawa kaayaan perang
 10. Wirangrong paranti nyaritakeun nu kawiwirangan
 11. Balakbak paranti nyaritakeun lulucon.
 12. Gambuh paranti ngagambarkeun kasedih, kasusah, atawa kanyeri.
 13. Gurisa paranti ngagambarkeun jelema nu ngalamun atawa malaweung.
 14. Juru Demung pikeun ngagambarkeun rasa kabingung atawa kasusah kana naon anu kudu dilakukeun.
 15. Lambang paranti ngagambarkeun lulucon atawa banyol anu ngandung perkara anu kudu dipikirkeun.
 16. Ladrang paranti ngagambarkeun lulucon atawa banyol pikeun maksud nyindiran
 17. Magatru paranti ngagambarkeun rasa kasedih atawa kaduhung ku kalakuan sorangan atawa nu eusina nasehat.

(Hanca)

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kabudayaan Sunda dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s